اخبار تکنولوژی اپل سیستم قیمت‌گذاری فروشگاه اپ‌استور را اصلاح می‌کند

اپل سیستم قیمت‌گذاری فروشگاه اپ‌استور را اصلاح می‌کند

اخبار تکنولوژی پاسخ اپل به اتهام انحصارطلبی در اپ استور: توسعه‌دهندگان وب اپلیکیشن ارائه کنند

پاسخ اپل به اتهام انحصارطلبی در اپ استور: توسعه‌دهندگان وب اپلیکیشن ارائه کنند