اخبار تکنولوژی اپل ظاهرا می‌خواهد به اپل واچ دوربین اضافه کند

اپل ظاهرا می‌خواهد به اپل واچ دوربین اضافه کند

اخبار تکنولوژی بلومبرگ: اپل سرگرم ساخت نسخه جان سخت اپل واچ است

بلومبرگ: اپل سرگرم ساخت نسخه جان سخت اپل واچ است